Apartmány Matea

 • Úvod
  Apartmány Matea je od moøe vzdálena cca. 400m, což je asi 5-10min. pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena asi 1000m. Do mìsteèka se dostanete pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Apartmány jsou umístìny v pøekrásné moderní vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè. chladnièky, TV, klimatizaci, balkon nebo terasu s výhledem na moøe, koupelnu, WC, trezor, povleèení, ruèníky.
  Vila má také spoleèný sál vèetnì moderní kuchynì, veliký venkovní gril a parkování ihned u vily. V pøípadì delšího pobytu není problém domluvy použití praèky.

Cena v EUR / Apt

01.01. - 20.06.

21.6. - 31.08.

01.09. - 31.12.

Apartmán 1 pro 2 osoby

40 EUR

50 EUR

40 EUR

Apartmán 2 pro 2 osoby

40 EUR

50 EUR

40 EUR

Apartmán 3 pro 3 osoby

45 EUR

65 EUR 

45 EUR

Apartmán 4 pro 3 osoby

45 EUR

65 EUR

45 EUR

Apartmán 5 pro 3 osoby

50 EUR

70 EUR

50 EUR

Apartmán 6 pro 2 osoby

40 EUR

50 EUR

40 EUR

Apartmán 7 pro 3 osoby

45 EUR

65 EUR

45 EUR

 • Èištìní apartmánu: jednorázový poplatek 30 Eur (není zahrnuto v cenì)
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, gril, klimatizace, sat TV. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná. Možnost využití wifi pøipojení.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-autobusovém nádraží.
 • Fotogalerie - Apartmán 1

Apartmán 1

Apartmán 1

Apartmán 1

Apartmán 1

 • Fotogalerie - Apartmán 2

Apartmán 2

Apartmán 2

Apartmán 2

Apartmán 2

 • Fotogalerie - Apartmán 3

Apartmán 3

Apartmán 3

Apartmán 3

Apartmán 3

 • Fotogalerie - Apartmán 4

Apartmán 4

Apartmán 4

Apartmán 4

Apartmán 4

 • Fotogalerie - Apartmán 5

Apartmán 5

Apartmán 5

Apartmán 5

Apartmán 5

 • Fotogalerie - Apartmán 6

Apartmán 6

Apartmán 6

Apartmán 6

Apartmán 6

Apartmán 6

 • Fotogalerie - Apartmán 7

Apartmán 7

Apartmán 7

Apartmán 7

Apartmán 7

Apartmán 7

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz