Apartmány Puhariæ

 • Úvod
  Apartmány Puhariæ jsou od moøe vzdáleny cca 50m  pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena asi 300m. Do mìsteèka se mùžete dostat pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Modernì vybavené apartmány jsou umístìny ve vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo blízko pláže a moøe. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè.chladnièky, SAT - TV, klimatizaci,balkon nebo terasu,koupelnu,WC,povleèení, ruèníky,internet, parkování.

Cena v EUR / Apt

01.10. - 11.06.

12.06. - 04.07.

05.07. - 20.07.

21.07 - 20.08.

21.08. - 31.08.

01.09. - 30.09.

A-1 (2+1 os)

44 EUR

55 EUR

69 EUR

75 EUR

58 EUR

44 EUR

A-2 (3+1 os)

55 EUR

66 EUR

92 EUR

98 EUR

75 EUR

55 EUR

B-1 (3+2 os)

77 EUR

88 EUR

127 EUR

138 EUR

105 EUR

83 EUR

B-2 (2+2 os)

61 EUR

72 EUR

105 EUR

115 EUR

92 EUR

66 EUR

C-1 (A 3 os)

50 EUR

61 EUR

80 EUR

86 EUR

69 EUR

55 EUR

C-2 (A 3 os)

55 EUR

66 EUR

86 EUR

92 EUR

75 EUR

55 EUR

C-3 (A 2+1 os)

44 EUR

55 EUR

69 EUR

75 EUR

58 EUR

44 EUR

D-1 (3+2 os)

66 EUR

88 EUR

127 EUR

138 EUR

92 EUR

72 EUR

D-2 (2+2 os)

66 EUR

88 EUR

115 EUR

127 EUR

92 EUR

72 EUR

 • ceny mimo letní sezónu lze snížit po domluvì
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, klimatizace, TV,internet. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-nádraží.
 • Fotogalerie - Apartmán A-1 pro 2+1 osoby, pøízemí

Apartmán A-1 pro 2+1 osob, pøízemí

Apartmán A-1 pro 2+1 osob, pøízemí

Apartmán A-1 pro 2+1 osob, pøízemí

Apartmán A-1 pro 2+1 osob, pøízemí

 • Fotogalerie - Apartmán A-2 pro 3+1 osoby, pøízemí

Apartmán A-2 pro 31 osoby, pøízemí

Apartmán A-2 pro 31 osoby, pøízemí

Apartmán A-2 pro 31 osoby, pøízemí

Apartmán A-2 pro 31 osoby, pøízemí

 • Fotogalerie - Apartmán B-1 pro 3+2 osoby, 1. patro

Apartmán B-1 pro 3+2 osoby, 1. patro

Apartmán B-1 pro 3+2 osoby, 1. patro

Apartmán B-1 pro 3+2 osoby, 1. patro

Apartmán B-1 pro 3+2 osoby, 1. patro

Apartmán B-1 pro 3+2 osoby, 1. patro

apt_3_Puharic_6

 • Fotogalerie - Apartmán B-2 pro 2+2 osoby, 1. patro

Apartmán B-2 pro 2+2 osoby, 1. patro

Apartmán B-2 pro 2+2 osoby, 1. patro

Apartmán B-2 pro 2+2 osoby, 1. patro

Apartmán B-2 pro 2+2 osoby, 1. patro

 • Fotogalerie - Apartmán C-1 pro 3 osoby, 2. patro

Apartmán C-1 pro 3 osoby, 1. patro

Apartmán C-1 pro 3 osoby, 1. patro

Apartmán C-1 pro 3 osoby, 1. patro

Apartmán C-1 pro 3 osoby, 1. patro

 • Fotogalerie - Apartmán C-2 pro 3 osoby, 2. patro

Apartmán C-2 pro 3. osoby, 2. patro

Apartmán C-2 pro 3. osoby, 2. patro

Apartmán C-2 pro 3. osoby, 2. patro

Apartmán C-2 pro 3. osoby, 2. patro

 • Fotogalerie - Apartmán C-3 pro 2+1 osoby, 2. patro

Apartmán C-3 pro 2+1 osoby, 2. patro

Apartmán C-3 pro 2+1 osoby, 2. patro

Apartmán C-3 pro 2+1 osoby, 2. patro

Apartmán C-3 pro 2+1 osoby, 2. patro

Apartmán C-3 pro 2+1 osoby, 2. patro

 • Fotogalerie - Apartmán D-1 pro 3+2 osoby, podkroví

Apartmán D-1 pro 3+2 osoby, podkroví

Apartmán D-1 pro 3+2 osoby, podkroví

Apartmán D-1 pro 3+2 osoby, podkroví

Apartmán D-1 pro 3+2 osoby, podkroví

Apartmán D-1 pro 3+2 osoby, podkroví

 • Fotogalerie - Apartmán D-2 pro 2+2 osoby, podkroví

Apartmán D-2 pro 2+2 osoby, podkroví

Apartmán D-2 pro 2+2 osoby, podkroví

Apartmán D-2 pro 2+2 osoby, podkroví

Apartmán D-2 pro 2+2 osoby, podkroví

Apartmán D-2 pro 2+2 osoby, podkroví

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz